VVNFS-新秘服務價目/海內外梳化服務

臉書用最終版

VVNFS造型團隊依照資歷程度,新秘服務收費如下:

 

★團隊造型師:

台南-Angel小妤、Kiki

以下為非全程、中途離開宴客前抵會場、送客造型完成後即離開

單妝髮                              3800元

訂婚歸寧                         10000元
結婚午宴                         12000元
訂結午宴                         15000元

繼續閱讀